W cel uzyskania certyfikatów za udział w warsztatach prosimy o kontakt mailowy: ceem@inspirecongress.pl

8. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Central European Emergency Medicine Congress “CEEM 2023”

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Komitetu Organizacyjnego Kongresu chcemy podziękować Państwu za tak liczny udział w VIII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023”.

Dziękujemy wykładowcom za wkład merytoryczny w to wydarzenie i chęć przekazania swojej wiedzy uczestnikom Kongresu. 

Nasze podziękowania kierujemy także do przedstawicieli firm, których zaangażowanie pomogło zrealizować to spotkanie. 

Wierzymy, że wydarzenie to pozwoliło Państwu na wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy i nawiązanie relacji. 

Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych latach!

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

INFORMACJE OGÓLNE

DATA I MIEJSCE

11-14 MAJA 2023 | BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO- WYSTAWIENNICZE

ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Komitet naukowy:
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski
Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med., prof. uczelni Dariusz Timler

Członkowie:
Andrzej Basiński
Gary Gaddis
Jan Godziński
Mariusz Goniewicz
Juliusz Jakubaszko
Rakesh Jalali
Aldona K. Jankowska
Mariusz Jojczuk
Patryk Konieczka
Jerzy Robert Ładny
Lisa Moreno – Walton
Terrence Mulligan
Dan O’Brien
Cezary Pakulski
Iwona Sadowska – Krawczenko
Mariusz Siemiński
Krystyn Sosada
Judith Tintinalli
Marzena Wojewódzka – Żelezniakowicz
Zbigniew Żaba

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski
Wiceprzewodniczące: dr n. med. Julita Soczywko, lek. Dorota Rutkowska

Członkowie:
Daniel Duchań – Ogrodnik
Michał Dworzyński
Juliusz Jakubaszko
Rakesh Jalali
Aldona K. Jankowska
Mariusz Jojczuk
Halina Kisielewska
Alina Łukasik
Magdalena Michułka – Kuraś
Karolina Pakuła
Dariusz Pniewski
Krystyn Sosada
Janusz Springer
Adrianna Szczerba
Agnieszka Szklarz
Zofia Tekień – Jankowska
Dariusz Timler
Nicole Tyczyńska
Piotr Woźniak

PRELEGENCI

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili:

 • Jim Connolly
  President of the European Society for Emergency Medicine 
 • Daniel O’Brien
  University of Louisville School of Medicine, USA 
 • Gary Gaddis
  University of Missouri-Kansas City School of Medicine, USA 
 • Carlos A. Garcia Rosas
  President of Mexican Academy of Emergency Medicine  
 • Luis Garcia-Castrillo
  Past President of European Society for Emergency Medicine 
 • Lisa Moreno-Walton
  Lousiana State University Health Sciences Center – New Orleans, USA 
 • Terrence Mulligan
  University of Maryland School of Medicine, USA  
 • Cham E. Dallas
  University of Georgia, USA 
 • Kasia Hampton
  Landstuhl Regional Medical Center, Germany 
 • Irina Sanjeevan-Cabeza
  Maimonides Medical Center in Brooklyn, NYC, USA 
 • Andrii Telezhnyii
  General Surgery & Emergency Medicine Consultant, Kharkiv, Ukraine 
 • Nicole Tyczyńska
  Our Lady of Lourdes, Camden, NJ
  Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA 
 • Adan R. Atriham
  Houston, Texas, USA
OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna

Wczesna rejestracja
(do 10.04.2023 r.)

Standardowa rejestracja (od 10.04.2023 r.) Rejestracja na miejscu
Opłata podstawowa 900,00 PLN 1000,00 PLN 1100,00 PLN
Członkowie PTMR 750,00 PLN 850,00 PLN 1000,00 PLN
Lekarze – do 32 r.ż. 650,00 PLN 750,00 PLN 850,00 PLN
Ratownicy medyczni 500,00 PLN 600,00 PLN 650,00 PLN
Personel pielęgniarski 500,00 PLN 600,00 PLN 650,00 PLN
Studenci** 300,00 PLN 400,00 PLN 450,00 PLN
Opłata jednodniowa 400,00 PLN 400,00 PLN 400,00 PLN
Standing party- fabryka Lloyda- uczestnicy kongresu*** 100,00 PLN 100,00 PLN 100,00 PLN
Standing party- fabryka Lloyda- osoby towarzyszące i przedstawiciele firm*** 160,00 PLN 160,00 PLN 160,00 PLN

Obejmuje udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, posiłki konferencyjne (przerwa kawowa, lunch), wstęp na wystawę medyczną (dotyczy osób uprawnionych).

Zapisy na imprezę towarzyszącą odbywają się poprzez system rejestracji.

Lekarzom i ratownikom medycznym przysługują za udział w Kongresie punkty edukacyjne.
Ratownikom medycznym przysługuje 20 punktów edukacyjnych za udział w konferencji głównej. Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane za udział w warsztatach.

Dla obywateli Ukrainy obowiązuje zniżka 50% od podanych cen | для громадян України діє знижка 50% від вказаних цін

Dla lekarzy zakwalifikowanych do prezentacji w ramach sesji młodych lekarzy obowiązuje zniżka 50% na opłatę rejestracyjną.
Rabat przysługuje tylko autorowi prezentującemu (w przypadku, gdy wystąpienie ma więcej niż jednego autora). 
W przypadku zgłoszenia pracy do ww sesji termin płatności za uczestnictwo w Kongresie jest odroczony do czasu otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu pracy o czym zgłaszający zostanie poinformowany mailowo.

Dane do wpłat:

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

ul. Bujwida 44A, 50-345 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.
konto PLN: 11 1500 1793 1217 9005 8836 0000
konto EUR: 53 1500 1793 1217 9005 8849 0000


* wybierając daną kategorię opłaty Uczestnik oświadcza, że spełnia kryteria uprawniające do skorzystania z wybranej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień.
** studenci studiów dziennych kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego – wymagane potwierdzenie zaświadczeniem z dziekanatu

***Kolacja nie jest finansowana ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE oraz POLMED i Partnerów SOWE.
Warunki rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR NAUKOWY:

WSPÓŁORGANIZATOR:

Pracownia Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK

Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UMK

Pracownia Medycyny Społecznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK

Województwo Kujawsko-Pomorskie

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY:

 

REKOMENDOWANE HOTELE

Kongres Medycyny RatunkowejNa hasło „Kongres Medycyny Ratunkowej” poniższe obiekty przygotowały oferty specjalne dla uczestników wydarzenia:

CAMPANILE BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 59 | 85-027 Bydgoszcz
bydgoszcz@campanile.com
+48 52 5862000

HOLIDAY INN BYDGOSZCZ
ul. Grodzka 36 | 85-109 Bydgoszcz
+48 52 347 70 00
reservations@holiday.hgb.com.pl

CITY HOTEL
ul. 3 Maja 6 | 85-016 Bydgoszcz
rezerwacja@city-hotel.pl
+48 502 923350

 

HOTEL PRZYSTAŃ BYDGOSZCZ
ul. Tamka 2 | 85-102 Bydgoszcz
recepcja@przystanbydgoszcz.pl
+48 52 5859601

 


HOTEL FOCUS PREMIUM
ul. Bernardyńska 13 | 85-029 Bydgoszcz

cdr@focushotels.pl
+48 44 333 33 33

pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 500,00 zł brutto/doba;
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 550,00 zł brutto/doba

PATRONATY HONOROWE

PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM OBJĘLI:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Bydgoska Izba Lekarska

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY WYDARZENIA

Centrum Symulacji Medycznych

Collegium Medicum UMK

Biuro Organizacji Konferencji:


ul. Sokolnicza 5 lok. 79,
53-676  Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl