8. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Central European Emergency Medicine Congress “CEEM 2023”

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Komitetu Organizacyjnego Kongresu mamy zaszczyt powitać Państwa na VIII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023”.

Tegoroczny Kongres odbywa się w pięknym i gościnnym mieście Bydgoszczy, które z pewnością wzbogaci oprawę tego ważnego wydarzenia. Bydgoszcz to także ważny ośrodek akademicki i kliniczny w Polsce, gwarantujący najwyższy poziom tego typu wydarzeń medycznych i współpracy naukowej.

Organizowane co dwa lata kongresy PTMR zyskały wysoką krajową i międzynarodową rangę. Są już na stałe wpisane do kalendarium prestiżowych kongresów medycyny ratunkowej wspieranych przez Światową Federację Medycyny Ratunkowej, Europejską Federację Medycyny Ratunkowej i szereg najwyższej rangi towarzystw naukowych z całego świata.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wysoki poziom merytoryczny Kongresu zagwarantuje bogata tematyka referatów naukowych, wygłoszonych przez światowej sławy wykładowców z kraju i zagranicy. Szczególne miejsce zostanie poświęcone tematyce związanej z medycyną pola walki, zagadnieniom dotyczącym praktycznym aspektom klinicznym pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz problematyce zarządzania i koordynacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. W programie Kongresu przewidujemy także sesję dedykowaną rezydentom medycyny ratunkowej oraz konkursową sesję studencką. W ramach wydarzeń przedkongresowych, a także w trakcie trwania Kongresu, zaplanowana została bogata oferta warsztatów i zaawansowanych kursów szkoleniowych.

Realizacja na wysokim poziomie różnorodnego planu naukowego będzie możliwa dzięki lokalizacji Kongresu w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, a samo wydarzenie będzie doskonałą okazją do ponownego spotkania na żywo przedstawicieli wielu pokoleń polskiej medycyny ratunkowej.

Spodziewamy się, że nasz Kongres stanie się forum wymiany doświadczeń lekarzy, studentów i innych grup zawodowych związanych z medycyną ratunkową oraz okazją do sympatycznych spotkań towarzyskich
i nawiązywania nowych przyjaźni.

Serdecznie witamy w Bydgoszczy!

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

INFORMACJE OGÓLNE

DATA I MIEJSCE

11-14 MAJA 2023 | BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO- WYSTAWIENNICZE

ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Komitet naukowy:
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski
Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med., prof. uczelni Dariusz Timler

Członkowie:
Andrzej Basiński
Gary Gaddis
Jan Godziński
Mariusz Goniewicz
Juliusz Jakubaszko
Rakesh Jalali
Aldona K. Jankowska
Mariusz Jojczuk
Jerzy Robert Ładny
Lisa Moreno – Walton
Terrence Mulligan
Dan O’Brien
Cezary Pakulski
Iwona Sadowska – Krawczenko
Mariusz Siemiński
Krystyn Sosada
Judith Tintinalli
Marzena Wojewódzka – Żelezniakowicz
Zbigniew Żaba

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski
Wiceprzewodniczące: dr n. med. Julita Soczywko, lek. Dorota Rutkowska

Członkowie:
Daniel Duchań – Ogrodnik
Michał Dworzyński
Juliusz Jakubaszko
Rakesh Jalali
Aldona K. Jankowska
Mariusz Jojczuk
Halina Kisielewska
Alina Łukasik
Magdalena Michułka – Kuraś
Karolina Pakuła
Dariusz Pniewski
Krystyn Sosada
Janusz Springer
Adrianna Szczerba
Agnieszka Szklarz
Zofia Tekień – Jankowska
Dariusz Timler
Nicole Tyczyńska
Piotr Woźniak

OPŁATY
Opłata rejestracyjna

Wczesna rejestracja
(do 10.04.2023 r.)

Standardowa rejestracja (od 10.04.2023 r.) Rejestracja na miejscu
Opłata podstawowa 900,00 PLN 1000,00 PLN 1100,00 PLN
Członek PTMR 750,00 PLN 850,00 PLN 1000,00 PLN
Lekarze – do 32 r.ż. 650,00 PLN 750,00 PLN 850,00 PLN
Ratownik medyczny 500,00 PLN 600,00 PLN 650,00 PLN
Pielęgniarka 500,00 PLN 600,00 PLN 650,00 PLN
Student** 300,00 PLN 400,00 PLN 450,00 PLN
Opłata jednodniowa 400,00 PLN 400,00 PLN 400,00 PLN

Obejmuje udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, posiłki konferencyjne (przerwa kawowa, lunch), wstęp na wystawę medyczną (dotyczy osób uprawnionych).

Dane do wpłat:

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

ul. Bujwida 44A, 50-345 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.
konto PLN: 11 1500 1793 1217 9005 8836 0000
konto EUR: 53 1500 1793 1217 9005 8849 0000


* wybierając daną kategorię opłaty Uczestnik oświadcza, że spełnia kryteria uprawniające do skorzystania z wybranej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień.
** studenci studiów dziennych kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego – wymagane potwierdzenie zaświadczeniem z dziekanatu
Warunki rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR NAUKOWY:

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY:

 

REKOMENDOWANE HOTELE

Na hasło „Kongres Medycyny Ratunkowej” poniższe obiekty przygotowały oferty specjalne dla uczestników wydarzenia:

CAMPANILE BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 59 | 85-027 Bydgoszcz
bydgoszcz@campanile.com
+48 52 5862000

pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 335,00 zł brutto/doba;
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 380,00 zł brutto/doba;
parking – koszt 40,00 zł brutto/miejsce/doba.

HOLIDAY INN BYDGOSZCZ
ul. Grodzka 36 | 85-109 Bydgoszcz
reservations@holiday.hgb.com.pl
+48 52 3477000

pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 400,00 zł brutto/doba;
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 469,00 zł brutto/doba;

CITY HOTEL
ul. 3 Maja 6 | 85-016 Bydgoszcz
rezerwacja@city-hotel.pl
+48 502 923350

pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 260,00 zł brutto/doba;
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 340,00 zł brutto/doba;

HOTEL PRZYSTAŃ BYDGOSZCZ
ul. Tamka 2 | 85-102 Bydgoszcz
recepcja@przystanbydgoszcz.pl
+48 52 5859601

pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 219,00 zł brutto/doba;
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 369,00 zł brutto/doba*
*hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen


HOTEL FOCUS PREMIUM
ul. Bernardyńska 13 | 85-029 Bydgoszcz

cdr@focushotels.pl
+48 44 333 33 33

pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 500,00 zł brutto/doba;
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 550,00 zł brutto/doba

PATRONATY HONOROWE

PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM OBJĘLI:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Organizacji Konferencji:


ul. Sokolnicza 5 lok. 79,
53-676  Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl