CONFERENCE PROGRAMME

Conference programme

The organizer reserves the right to change the program.

The analysis of submitted abstracts is in progress – the program will be regularly supplemented with new topics.

DOWNLOAD PDF

The English-language lectures on May 12 and 13 will be simultaneously translated.


 

Framework programme

Workshop programme

Registration for workshops takes place by e-mail to the address ceem@inspirecongress.pl
In the application, please provide your name, surname, name and time of the workshop

framework program of the workshop (download PDF)

May 11th, 2023 | THURSDAY

PRE-CONGRESS WORKSHOPS

1. Using Trans-Esophageal Echocardiogram in Resuscitation: An Introductory How To.

Wprowadzenie do zastosowania echokardiografii przezprzełykowej w resuscytacji.

FACULTY / PROWADZĄCY Irina Sanjeevan – Cabeza, MD
Maimonides Medical Center, Brooklyn, New York City, USA
DATE / DATA

May 11th, 2023, Thursday– 2 editions of the workshop

1)     9:00 a.m. – 10:30 a.m.

2)     11:00 a.m. – 12:30 p.m.

DURATION /
CZAS WARSZTATU
1.5 hours
LANGUAGE / JĘZYK English
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS

Each of the 2 sessions is limited to 6 participants per session.

Max 6 uczestników na każdą turę warsztatu.

LOCATION / LOKALIZACJA

Centre for Medical Simulation, 19 Kurpińskiego St., Bydgoszcz

Centrum Symulacji Medycznych, ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

60,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

120,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU
The course will involve an overview of the 4 basic critical care views in ressucitative TEE and its applications in Emergency Care. Dr Sanjeevan will go over how Maimonides Medical Center has set up their TEE program and then the session will involve practice cases with a simulator. All participants will practice all four resussicative TEE views.

 

2. ECPR Protocol – ECMO TEAM DYNAMIC
FACULTY / PROWADZĄCY

Dr hab. Mateusz Puślecki

Dr Marek Dąbrowski

Dr Maciej Sip

Mgr Jarosław Ratkowski

DATE / DATA

 

11th of May 2023 (Thursday) – 3 editions of the workshop:

1)      8:30 AM – 10:00 AM

2)      10:15 AM – 11:45 AM

3)      12:00 PM – 1:30 PM

DURATION /
CZAS WARSZTATU
1.5 hours
LANGUAGE / JĘZYK

Polish and English
polski i angielski

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS

Each of the 3 sessions is limited to 12 participants per session.
Max 12 uczestników na każdą turę warsztatu.

LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center

187 Gdańska St, Bydgoszcz

Room “Zima”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

60,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

120,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU

Warsztat obejmuje kaniulację pacjenta poddanego kryteriom rozszerzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej z wykorzystaniem wspomagania technikami zewnętrznego ECMO.

Główny Problem Medyczny

High-quality CPR jako najważniejszy element ECPR

Implantacja V-A ECMO – zastosowanie ECMO VA do ECPR

Cele edukacyjne:

1.     High-quality CPR – ALS.
2.     Znajomość wytycznych dla ECPR i DCD – kryteria
3.     Umiejętność komunikacji i współpracy z innymi członkami zespołu ECMO.
4.     Umiejętność obsługi MCC (ACC).
5.     Umiejętność szybkiej kaniulacji żylno-tętniczej pacjenta z dostępu obwodowego – udowego podczas resuscytacji z wykorzystaniem urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – MCC.
6.     Umiejętność szybkiego, przygotowania układu ECMO i rozpoczęcie VA ECMO podczas RKO u pacjenta z zatrzymaniem krążenia na MCC.

 

 

3. Out-of-Hospital Preterm Delivery: Recommendations for Physicians, Paramedics and Emergency Nurses
FACULTY / PROWADZĄCY

dr Arleta Zajączkowska-Sadlok – pediatric neonatologist

dr Maciej W. Socha – gynecologist

dr Martyna Stankiewicz – gynecologist

mgr Katarzyna Leńska – paramedic; midwife

In cooperation with Laerdal

DATE / DATA May 11th, 2023  | Thursday 8:30AM – 10:00AM
DURATION /
CZAS WARSZTATU
1.5 h
LANGUAGE / JĘZYK POLISH
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS 15
LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center,
187 Gdańska St, Bydgoszcz

Room “Wiosna”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

60,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

120,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU

Około 7% noworodków w Polsce rodzi się przedwcześnie, czyli przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży. Niejednokrotnie są to nagłe porody i mogą zdarzyć się poza szpitalem – w mieszkaniu, miejscu publicznym czy ambulansie. Prowadzenie porodu przedwczesnego oraz opieka nad wcześniakiem różni się w wielu aspektach od sytuacji, gdy poród odbywa się o czasie.

Doświadczony zespół składający się z lekarza ginekologa położnika, neonatologa pediatry oraz ratownika medycznego, a równocześnie położnej przedstawi sposób postępowania w tej sytuacji. Będzie możliwość praktycznej nauki na symulatorach wysokiej wierności. Dane zajęcia warsztatowe pozwolą na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz udoskonalenie kompetencji praktycznych, w tym współpracy zespołowej, we wskazanym temacie.

 

4. Ultrasonography in Emergency Medicine

TRAUMA, CHEST, SHOCK

FACULTY / PROWADZĄCY

Svetlana Zakharchenko, DO RDMS FACEP
Assistant professor, HMH School of Medicine
President, FOCUS Ultrasound Solutions
Attending Physician Palisades Medical Center
Attending Physician St. Joseph’s Medical Center

Marsia Vermeulen DO RDMS RDCS FACEP
Assistant Professor, NYU School of Medicine
Attending Physician, Bellevue Hospital Center

DATE / DATA

11th of May 2023 (Thursday) – workshop to be given at the following times:

1)     TRAUMA: 8:15 AM – 9:45 AM

2)     CHEST: 10:00 AM – 11:30 AM

3)     SHOCK: 11:45 PM – 1:15 PM

DURATION /
CZAS WARSZTATU

1.5 hours/per each workshop

LANGUAGE / JĘZYK English
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS

Each of the 2 sessions is limited to 12 participants per session.

Max 12 uczestników na każdą turę warsztatu.

LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze

Ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz

Room “Lato”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

60,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

120,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

The above fees include registration for one 1.5-hour workshop.

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU

1)     TRAUMA – Beginners hands-on workshop aimed at comprehensive review of diagnostic approach to traumatic injury with POCUS.  Leaners will be instructed to perform FAST exam on live models.  Pathology will be reviewed in form of didactic images and hands-on emphasis will be made on pitfalls and special situations.

2)     CHEST – beginner to advanced workshop instructing hands-on diagnostic approach to POCUS of the thorax.  The instructors will cover scanning techniques to identify pneumothorax, pleural effusion, lung consolidations, etc. Pathology will be reviewed in form of didactic images and hands-on emphasis will be made on pitfalls and special situations.

3)     SHOCK – Hands on workshop for experienced POCUS user looking to deepen their diagnostic POCUS approach to a critically ill patient.  Workshop will go over various clinical situations involving obstructive and distributive shock states.  The instructors will teach expert techniques to narrow down differential diagnosis of shock and review applicable therapeutic interventions.

 

5. Hospital Incident Command System – Organizational Approach to All Hazards
FACULTY / PROWADZĄCY

Daniel O’Brien, MD
Professor of Emergency Medicine
Department of Emergency Medicine,
University of Louisville School of Medicine,
Louisville, Kentucky

Terrence Mulligan DO, MPH
Adjunct Professor in Emergency Medicine
University of Maryland School of Medicine
Department of Emergency Medicine

Aaron R. Kuzel, DO, MBA
EMS Fellow
University Louisville School of Medicine
Department of Emergency Medicine
Louisville, Kentucky

DATE / DATA

11th of May 2023 (Thursday), time: 8:00 AM – 1:00 PM

11 maja 2023 (czwartek), godz. 8:00 – 13:00

DURATION /
CZAS TRWANIA WARSZTATU
5 hours
LANGUAGE / JĘZYK English
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS 20
LOCATION / LOKALIZACJA

Centre for Medical Simulation, 19 Kurpińskiego St., Bydgoszcz

Centrum Symulacji Medycznych, ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

60,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

120,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU
Hospital Incident Command System (HICS) is a methodology for using Incident Command System (ICS) as the backbone organizational structure to prepare for and respond to an internal or external threat or disaster. We present an example of a successful response, describe the organizational elements of ICS and, walk through example cases and have the participants work a tabletop disaster with a debrief afterward.

 

12.05.2023 | PIĄTEK

6. Polish standard of medical education for future physicians: practical aspects of building a program of study and implementing education in the area of medical communication.
FACULTY / PROWADZĄCY

dr hab. n. med. A. K. Jankowska, prof. UMK
Pracownia Medycyny Społecznej, Wydział Lekarski
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

dr n. med. Julita Soczywko
Pracownia Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

DATE / DATA May 12th, 2023, godz. 9:00 – 11:00AM
DURATION /
CZAS WARSZTATU
2 h
LANGUAGE / JĘZYK POLSKI
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS 20 – 25
LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center,
187 Gdańska St, Bydgoszcz

Room “Zima”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

30,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

100,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU
Zgodnie z uzasadnieniem Ministra Edukacji i Nauki celem projektowanego rozporządzenia jest modyfikacja wymagań dotyczących kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza w taki sposób, aby kształcenie to w większym stopniu odpowiadało na aktualne potrzeby funkcjonowania kadr medycznych. Warsztat będzie propozycją odpowiedzi na pytanie, jak wielkoobszarowo zbudować program studiów, przygotować nauczycieli akademickich oraz dobrać właściwie nowatorskie metody dydaktyczne w zakresie proponowanych przez Ministra zmian, a szczególnie w zakresie zwiększenia wymiaru zajęć kształtujących kliniczne umiejętności praktyczne oraz rozszerzenie katalogu efektów uczenia się w kategorii umiejętności dotyczących profesjonalnej komunikacji medycznej. Celem warsztatów jest przyswojenie wiedzy praktycznej, dzięki której uczestnik będzie umiał podjąć w swoje uczelni odpowiednie działania w celu zaprojektowania i wdrożenia procesu kształcenia dla studentów kierunku lekarskiego w myśl nowych założeń. Realizacji celu ma sprzyjać właściwy dobór treści i metod pracy, materiały szkoleniowe oraz charyzmatyczni moderatorzy: dr hab. n. med. A. K. Jankowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej; dr Julita Soczywko – wieloletni Członek Komisji Rektorskiej ds. Kształcenia z ramienia Collegium Medicum, w tym doświadczony menadżer jakości kształcenia.

7. Advanced Concepts of Intraosseous Vascular Access
Zaawansowane techniki uzyskiwania dostępu doszpikowego – Arrow EZIO®

COORDINATOR

Agnieszka Wyderka
Senior Vascular Clinical Specialist PL/CZ&SK
Clinical and Medical Affairs International
M: +48 695 777 721
E: agnieszka.wyderka@teleflex.com

DATE / DATA

12 maja 2023 roku (piątek)

godz. 11:30 – 13:00

DURATION /
CZAS WARSZTATU
1.5 h 
LANGUAGE / JĘZYK POLISH
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS Max 20 participants
LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center,
187 Gdańska St, Bydgoszcz

Room “Zima”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

60,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

120,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU

Arrow EZ‑IO® to sprawdzone szybkie i skuteczne rozwiązanie w sytuacjach nagłych, w każdym przypadku, gdy dostęp naczyniowy jest trudny do uzyskania lub nie może być wykonany, zapewniający peryferyjny dostęp żylny z wydajnością cewnika centralnego.

Warsztat obejmuje wykonanie dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu ARROW® EZ-IO® oraz jego potencjalne zastosowanie. Wskazania i przeciwskazania, a także aktualne wytyczne. Omówione zostaną elementy zestawu, infuzja oraz leki w tym postępowanie przeciwbólowe.

W programie szkolenia jest wykonanie dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu ARROW® EZ-IO®

Część teoretyczna:
• Potencjalne zastosowanie IO
• Wskazania i przeciwskazania
• Wytyczne
• Skuteczność działania
• Igły- dostępne rozmiary i właściwy wybór
• Infuzja i leki
• Postępowanie przeciwbólowe
• Powikłania

Część praktyczna:
• Wybór miejsca wprowadzenia IO
• Technika i miejsce wprowadzania:
kość ramienna
kość udowa
kość piszczelowa

Ćwiczenia praktyczne dotyczące oznaczenia punktów anatomicznych pozwalających znaleźć właściwe miejsce dostępu. Ćwiczenia przy użyciu pomocy dydaktycznych.

 

 

8. Delivering bad news in emergency medicine
FACULTY / PROWADZĄCY

dr hab. n. med. A. K. Jankowska, prof. UMK
Pracownia Medycyny Społecznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

lek. med. Agata Stalmach – Przygoda
Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

mgr Anna Żądło
Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

lek. Daniel Duchań – Ogrodnik

DATE / DATA May 12th, 2023 (friday), 2:00 PM – 3:30 PM
DURATION /
CZAS WARSZTATU
1.5 h
LANGUAGE / JĘZYK POLISH
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS 10
LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center,
187 Gdańska St, Bydgoszcz

Room “Zima”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

30,00 PLN – registered participants of the congress /
uczestnicy zarejestrowani na kongresie

60,00 PLN – participants not registered for the congress /
uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU
Podczas 1,5h warsztatu zostaną przedyskutowane i przećwiczone schematy wspierające przekazywanie niepomyślnych  informacji w medycynie ratunkowej (np. niekorzystna prognoza czy śmierć pacjenta). W trakcie zajęć zaprosimy uczestników do dyskusji na temat tego, w jaki sposób mogą zastosować oparte na dowodach strategie komunikacji w swoich własnych środowiskach oraz wspierać zdrowie psychiczne zarówno pacjentów jak i swoje własne. W drugiej części spotkania nastąpi podsumowanie i  aplikacja zgromadzonej wiedzy.

 

9. Modern technologies increasing the survival rate of SCA patients – practical workshop

FACULTY / PROWADZĄCY

 

Dr n. med. Rakesh Jalali

Mgr Joanna Kozłowska – nurse

Maciej Brasse – paramedics

DATE / DATA May 12th, 2023 (friday), godz. 4:30 PM– 6:00 PM
DURATION /
CZAS WARSZTATU
1,5 h
LANGUAGE / JĘZYK POLSKI
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / NO. OF PARTICIPANTS max 30 participants
LOCATION / LOKALIZACJA

Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center,
187 Gdańska St, Bydgoszcz

Room “Zima”

REGISTRATION FEE / OPŁATA REJESTRACYJNA

30,00 PLN – uczestnicy zarejestrowani na kongresie

60,00 PLN – uczestnicy niezarejestrowani na kongresie

DESCRIPTION /
OPIS WARSZTATU

Główny problem medyczny:

Poprawa przeżywalności osób z NZK poprzez prowadzenie najwyższej jakości RKO (high quality CPR).

Szczegółowo omawiane tematy

·        5 czynników określających jakość uciśnięć klatki piersiowej

·        Monitorowanie jakości RKO

·        Organizacja placówki do udzielania skutecznej pomocy w sytuacji NZK

Podczas warsztatów będą przeprowadzone praktyczne ćwiczenia z RKO z wprowadzeniem różnych strategii udzielania pomocy osobie z NZK z wykorzystaniem różnych narzędzi wspomagających. Działania będą monitorowane, a dane gromadzone w celu wspólnego omówienia i porównania wyników.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do osób monitorujących i kształtujących jakość udzielania pomocy w szpitalach i ratownictwie przedszpitalnym jak również organizujących prace szpitalnych zespołów reanimacyjnych lub na swoich oddziałach.

Accompanying event

 

We invite you to a dance evening at Fabryka Lloyda

Date: May 13, 2023, at 8:30p.m. – 2:00 a.m.

Place: Fabryka Lloyda, Fordońska 156 street, 85-752 Bydgoszcz

https://www.fabrykalloyda.pl

 

Additional information:

– dance evening with dj

– finger food + soft drinks (water, juice)

– a pass for PLN 30 to be used at the bar for alcoholic and non-alcoholic drinks

 

Cost:

conference participants: PLN 100,00 / person

accompanying persons and company representatives: PLN 160,00 / person

Registration for the event is carried out by the registration system.

 

The dinner is not financed by companies associated in INFARMA, POLMED and SOWE Partners.

 

  

Conference Organization Office:

InspireCongress sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 (71) 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl