PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji

W PRZYGOTOWANIU

Program ramowy

Lekarzom i ratownikom medycznym przysługują za udział w Kongresie punkty edukacyjne.
Ratownikom medycznym przysługuje 20 punktów edukacyjnych za udział w konferencji głównej. Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane za udział w warsztatach.

Program warsztatów

Program warsztatów zostanie przedstawiony niebawem.  

Ogólna tematyka warsztatów:

  • Poród i resuscytacja noworodka
  • Wkłucia doszpikowe
  • Zastosowanie ultrasonografii przezprzełykowej w resuscytacji
  • Warsztat z komunikacji – przekazywanie niepomyślnych wiadomości w medycynie ratunkowej.
  • Medycyna pola walki – tamowanie krwotoków.
  • Warsztaty z ultrasonografii.

 I inne! (wkrótce więcej informacji)

Biuro Organizacji Konferencji:

InspireCongress sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 (71) 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl